Deň: 11. marca 2019

Malačan Milan Valachovič s najvyššou vedeckou hodnosťou

Medzi vedcami, ktorí si nedávno prevzali najvyššiu vedeckú hodnosť, bol aj Malačan

11. marca 2019 Správy