25. Záhorácka veterán rallye

      Klub historických vozidiel Holíč, člen Asociácie historických vozidiel SR a obec Petrova Ves usporiadali 18. mája 2013 už 25. ročník Záhoráckej veterán ralley s medzinárodnou účasťou. Okrem domácich slovenských pretekárov sa jej zúčastnili reprezentanti z Českej republiky, Rakúska a Francúzska. Všetkých jej účastníkov spájalo spoločné nadšenie pre zachovanie kultúrneho dedičstva v oblasti motorizmu. Hlavným krédom súťaže nie je zajazdiť najlepší čas na vytýčenej trase, ale užiť si jazdu na svojich plechových strojoch v priateľskej atmosfére a bezpečne doraziť do cieľa.

            Súťaže, či voľnej jazdy sa mohli zúčastniť automobily a motocykle vyrobené do roku výroby 1945, prípadne vybrané mladšie exempláre. Aby sa mohli súťaže zúčastniť, museli mať platné EČ alebo HEČ. Všetci súťažiaci museli prejsť približne 90 km dlhú trať. Pretože sa jazdilo za plnej cestnej premávky, museli sa dodržiavať aj všetky pravidlá cestnej premávky. Navyše museli byť motocyklisti vybavení prilbou, okuliarmi, vhodnou obuvou a oblečením.

Po štarte sa začínalo jazdou zručnosti s motorom v chode, potom nasledoval odjazd na trať súťaže podľa priloženej mapky. Jazdili sa dva okruhy – etapy vyznačené na trati smerovými šípkami. Prvý okruh (dopoludňajší) viedol cez Unín, Radimov, Vrádište, Holíč, Skalicu a Petrovu Ves. Popoludňajší viedol cez Letničie, Štefanov, Borský Mikuláš, Šaštín-Stráže, Smolinské a Gbely. Na trati sa nachádzalo 12 viditeľne označených kontrol. Na každej prejazdovej kontrole bol posádke vozidla predložený test z oblasti motorizmu alebo súťažná aktivita, ktorú zabezpečoval pripravený traťový komisár. V Šaštíne-Strážach to bol Pavol Prstek. Pred Mestským úradom si museli pretekári vybrať jednu z troch možných odpovedí na nasledujúcu otázku: V ktorom roku bola v automobile prvýkrát použitá zapaľovacia sviečka? (nasledoval preklad v nemčine: Im welchem Jahr war das erste mal im Auto die Zůndkerze benutzt?) a) 1902, b) 1898, c) 1908 (správna odpoveď a).   Výsledok bol proti podpisu zaznamenaný do jazdného výkazu.

Vyhodnocovali sa nasledovné  kategórie: prví traja v kategórii automobil a motocykel, najelegantnejší automobil a motocykel, najúspešnejšia žena, najmladší a najstarší účastník a smoliar súťaže. Každý účastník dostal pamätnú fotografiu, účastnícky list a upomienkový predmet. Napriek tomu, že sa každý účastník zapojil do súťaže na vlastné nebezpečenstvo, nikto zranený nebol.

Ľudmila Machová

 

 

 

 

Share This Article