AEROBIC MARATÓN v CVČ Beťárik

,, Kto nemá čas na telesné cvičenie,nájde ho dostatok na stenanie.“

E.G.Derby

V tomto duchu pripravilo CVČ Beťárik podujatie pre deti zo Špeciálnej základnej školy v Šaštíne-Strážach. Podujatie sa uskutočnilo dňa 18.11.2015 v priestoroch spomínanej školy a bolo zamerané na vytrvalosť, precízny pohyb a radosť z cvičenia. Na maratóne sa zúčastnili chlapci i dievčatá a všetci dokázali vydržať až do samého konca. K cvičeniu ich povzbudzovala i chytľavá,primeraná hudba a samotná cvičiteľka. Všetci súťažiaci boli odmenení a tí najlepší si odniesli zo súťaže diplom i drobnú odmenu.

P1070344

Share This Article