Colníci v Brodskom odhalili falzifikáty

Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili 5 600 napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na viac ako 200 000 eur.

Colníci v Brodskom skontrolovali zásielku, ktorá bola dovezená z Číny. Určená bola na slovenský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok Lego, BABYLISS a Nicer Dicer. Colníci preto zadržali:

  • 4 560 hračiek
  • 800 kuliem na vlasy
  • 120 žehličiek na vlasy
  • 120 ručných kuchynských krájačov

Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako originálnych výrobkov bola predbežne vyčíslená na  213 000 eur.

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

DSCN5718

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.

„Upozorňujeme spotrebiteľov na riziko kupovania falzifikátov, ktoré  je najväčšie najmä v súvislosti s detskými hračkami. Tie totiž svojim vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením môžu byť pre zdravie nebezpečné,“ dodala Zlochová.

Share This Article