Colníci zo Senice pri kontrole v známej sieti predajní zaistili falošné papuče

 

 
TRNAVA/SENICA – 25. 11. 2014: Colníci zo Senice pri kontrole dvoch prevádzok patriacich do známej siete predajní na Slovensku zaistili 74 párov falošnej domácej obuvi. Osobe, ktorá uvedený tovar uvádzala na trh, hrozí za porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva prepadnutie tovaru a pokuta.

Tento krát si senickí colníci na kontrolu zameranú na používanie elektronickej registračnej pokladnice a porušovania práv duševného vlastníctva vybrali dve predajne v mestách Senica a Skalica. Išlo o prevádzky, ktoré patria k  známej sieti predajní na Slovensku. Počas kontroly predajných a skladovacích priestorov zistili predaj papúč podozrivých z porušovania práv duševného vlastníctva ochrannej známky Burberry. Bezodkladne kontaktovali oprávnenú osobu, ktorá ich podozrenie potvrdila. Celkovo v oboch prevádzkach zaistili 74 párov falošnej domácej obuvi. Škoda bola predbežne vyčíslená na 11 100 eur.

Ak sa držiteľ tovaru, v tomto prípade predajca a oprávnená osoba dohodnú – bude tovar zničený pod colným dohľadom. Inak bude musieť o osude tovaru rozhodnúť príslušný súd a to na základe podnetu oprávnenej osoby. Zaistený tovar podozrivý z porušenia predpisov o duševnom vlastníctve bude počas tejto doby uskladnený pod dohľadom colníkov. „Predajcovi hrozí pokuta až do výšky 67 000 eur“, doplnila Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.
„Hlavne v predvianočnom období upozorňujeme na riziko kupovania falzifikátov, ktoré je najväčšie najmä v súvislosti s detskými hračkami, ktoré svojim vyhotovením alebo kvalitou spracovania môžu byť zdraviu nebezpečné. Podobne aj falzifikáty oblečenia a obuvi môžu obsahovať množstvo chemických látok, ktoré môžu mať pri kontakte s pokožkou v konečnom dôsledku, napr. aj karcinogénne účinky“, dodala Švárna.

 

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article