Deň narcisov už zajtra!

20.ročník jedinečnej celoslovenskej finančnej zbierky na podporu onkologických pacientov a ich rodín bude v tomto roku 15. apríla. Opäť sa stretneme v uliciach miest a obcí aj na Záhorí, aby sme si pripli na svoj odev malý žltý narcis – symbol nádeje a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Študentov zo Skalických škôl ktorí budú príspevky vyberať, bude vidno s označenými pokladničkami nielen v uliciach a pri nákupných centrách mesta Skalica, ale aj v Gbeloch, Uníne, Radimove, Kopčanoch, Prietržke, Vrádišti, Kátove a v Mokrom Háji. 

Dobrovolníci  budú mať oblečené tričko s logom a s nápisom Liga proti rakovine, na tričku pripnuté identifikačné číslo dobrovoľníka, pri sebe povolenie na výkon zbierky. Na pokladničke bude tiež logo a nápis Liga proti rakovine, Deň narcisov, 15.4. 2016 a číslo zbierky, ktorú povolilo Ministerstvo vnútra SR. Ak sa na uliciach budú pohybovať v deň zbierky aj iní „vyberači“, nepôjde o zbierku pre Ligu proti rakovine.

Share This Article