Deň srdca na Záhorí

 

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť.

Na základe súčasného nepriaznivého vývoja v oblasti kardiovaskulárnych ochorení v Európe i na Slovensku sa Nadácia stala organizátorom projektu MOST – Mesiaca o srdcových témach, ktorý je zameraný na zvýšenie informovanosti vedúcej k lepšiemu zdravotnému stavu obyvateľstva v oblasti kardiovaskulárneho zdravia.

 

Čo je kód zdravého života?

Vystihuje ho v skratke číslo: 0-30-5-120-80, ktoré by sme mali všetci poznať a snažiť sa ho dodržiavať!

 –   počet vyfajčených cigariet
30 – minimálny počet minút, koľko by ste sa mali cez deň hýbať
5  –  hranica cholesterolu v krvi
120/80 – ideálny krvný tlak

 

ZOZNAM MERACÍCH MIEST NA ZÁHORÍ ‐ DEŇ SRDCA

Lekáreň V NEMOCNICI Skalica Koreszkova 7 lekáreň merat krvny tlak, glukozu v krvi a cholesterol, BMI
Stredná zdravotnícka škola Skalica Lichardova 1 stredná zdravotnícka škola tlak krvi, cholesterol, BMI, obvod pása, individuálne poradenstvo a konzultácie

Lekáreň Eurodom Senica Hviezdoslavova 309 lekáreň
Lekáreň SUNPHARMA Senica Námestie oslobodenia 18A lekáreň
Lekáreň SUNPHARMA Senica Sotinská 1591/29A lekáreň
Lekáreň U Martina Senica Robotnícka 61 lekáreň
Lekáreň VERBASCUM Senica Sotinská 1586/35 lekáreň
Okresný úrad Senica Vajanského 17 RUVZ Senica tlak krvi, cholesterol, BMI, obvod pása, individuálne poradenstvo a konzultácie

Lekáreň Nová lekáreň Kúty Kúty Bratislavská 58 lekáreň

Lekáreň SUNPHARMA Malacky Duklianskych hrdinov 885 lekáreň
Lekáreň SUNPHARMA Malacky Mierová 10/A lekáreň

 

 

 

Share This Article