Deň srdca v Skalici

V rámci celonárodnej edukačno-informatívnej kampane MOST, ktorá je súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev boli dňa 27.9. 2013 v mestách po celom Slovensku zriadené „meracie miesta“, kde si mohli okoloidúci dať bezplatne odmerať svoje rizikové faktory- tlak krvi, hladinu cukru a cholesterolu v krvi, BMI, obvod pása a pod. V našom regióne sa do tohto projektu zapojila Lekáreň V Nemocnici v Skalici v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Skalici. Poznaním rizikových faktorov srdcovo- cievnych ochorení, ako sú vysoký krvný tlak, fajčenie, vysoký cholesterol, obezita, cukrovka a stres, ich ovplyvňovaním svojím životným štýlom a správnou životosprávou môžeme predísť týmto ochoreniam až o 90%. Srdcovo- cievnym ochoreniam patrí prvenstvo v rebríčku príčin úmrtí na Slovensku – až 53%. Sme radi, že sme sa mohli do tohto projektu zapojiť a prispieť tak k odhaľovaniu rizikových faktorov u našich občanov.

 

Andrea Dujsíková

Share This Article