Gbelania majú opäť dôvod na radosť

Dňa 9. októbra 2013 bola za prítomnosti  Ing. Jozefa Hazlingera, primátora mesta Gbely a Ing. Františka Kajánka riaditeľa úseku ľudských zdrojov Nafta a.s. slávnostne otvorená činnosť naftárskej a mestskej expozície v Gbeloch.

Impulzom k realizácii tohto projektu bolo minuloročné  100. výročie od objavenia ropy na Slovensku Jánom Medlenom, gbelským rodákom a tohtoročné 100. výročie od zahájenia vrtných prác.  Po dohode medzi Mestom Gbely a spoločnosťou Nafta prešli všetky exponáty z bývalého naftárskeho múzea do majetku Mesta. Pôvodná zbierka je navyše obohatená exponátmi z Múzea naftového dobývania a geológie v Hodoníne, či súkromnými kúskami bývalých zamestnancov Nafty. V samotnej expozícii nájdete makety vrtných veží, vzorky ropy, ukážky pracovných i slávnostných odevov a najmä sprievodný text, ktorý Vás uvedie do problematiky ťažby ropy a priblíži Vám minulosť podniku Nafta. Okrem rôznorodých predmetov týkajúcich sa ťažby ropy je táto zbierka bohato zásobená knižným materiálom – zamestnaneckými knihami, kronikami, či fotoknihami, ktoré sú návštevníkom a ich bádaniu plne k dispozícii. Vďaka digitalizácii sú navyše sprístupnené i 16 milimetrové dokumentárne filmy z prostredia ťažby ropy. Tento projekt sa uskutočnil i vďaka  podpore spoločnosti NAFTA a.s.

Okrem naftárskej časti sú však návštevníkom prístupné i ďalšie miestnosti – galéria, kde sa nachádzajú ukážky gbelských výšiviek a gbelských krojov, no predovšetkým mestská expozícia. Táto mestská časť sa tematicky člení na dve časti – sedliacky dom, tvorený izbou a kuchyňou a na samotné vystavené exponáty používané pri poľnohospodárskych, či domácich prácach. Zaujímavosťou je, že na vybavení galérie i mestskej expozície sa podieľali prevažne obyvatelia Gbelov, ktorí neváhali a darovali svoje starožitnosti mestu. Koncept expozície  vytvorila  Mgr. art.,  Denisa Bogdalíková.

Podľa  zámeru  expozícia má poslúžiť nielen na spomienky, ale aj  ako učebná  pomôcka, prostredníctvom ktorej  by sa žiaci základných a stredných škôl bližšie oboznámili s nedávnou históriou mesta Gbely a pochopili, v čom sa odlišoval život vtedajšieho človeka od života toho dnešného. Podľa reakcií prvých návštevníkov bol cieľ splnený: „Veľmi pekná expozícia, ktorá dáva ožiť spomienkam dávno zapadnutým.“ „ Je super, že si takouto formou pripomíname našu históriu. Ďakujeme tvorcom tejto myšlienky!“

          Mgr. Petra Zajíčková

 

Share This Article