Gympel proti rakovine

Dňa 3. júna 2014 sa uskutočnil ďalší ročník benefičného koncertu s názvom Gympel proti rakovine, ktorý už tradične patrí ku  koncoročným aktivitám skalických „gymplákov“. Výťažok z dobrovoľného vstupného je venovaný Lige proti rakovine a tento rok sa vybralo viac ako 470eur, ktoré poputujú na pomoc onkologickým pacientom. Treba povedať, že tohtoročný koncert sa obzvlášť vydaril a študenti ukázali šírku svojich bohatých a pestrých talentov, za čo im patrí veľký obdiv.

Za úspešnú realizáciu koncertu treba vysloviť veľkú vďaku všetkým účinkujúcim i divákom, ktorí ich prišli podporiť. Poďakovanie patrí predovšetkým K. Melišovej za skvelý a originálny scenár, K. Ňukovičovej za energickú réžiu, P. Valachovičovej a K. Mrázovej za asistenciu, šikovným zvukárom, ochotným pomocníkom, zdatnej štylistke, pokladníkom a mnohým ďalším, vďaka ktorým táto vydarená akcia mohla vzniknúť. Medzi nich patrí i Mgr. K. Cupáková, Mgr. J. Štepániková, Mgr. M. Hala a riaditeľka školy RNDr. B. Stúpalová. Ďakujeme  a tešíme sa opäť o rok!

 

Mgr. Zuzana Kolštromová
Gymnázium F. V. Sasinka
Share This Article