HANBA: HK36 Skalica zdiera svojich bývalých zamestnancov

V Skalici skončia hokejová sezóna už 16. februára z dôvodu chýbajúcich financií a dlhov krachujúceho klubu HK 36 Skalica.  Ten teraz svojím bývalím zamestnancom poslal faktúry so splatnosťou 4.apríla v ktorých vymáha náhradu za stravné, cestovné či kompenzáciu časti neodovzdaného výstroja za nedokončenú sezónu.

Ak nezaplatia faktúru do 4. apríla hrozí im exekúcia. Zaujímavosťou je, že klub vymáha od zamestnancov peniaze, pritom sám im stále nevyplatil výplaty od Októbra. „Na základe Hráčskej zmluvy o výkone profesionálnnej športovej činnosti Vám fakturujeme náklady spojené s organizáciou extraligových zápasov v sezóne 2015/2016.“  objavuje sa vo faktúrach, ktoré zasmestnancom vystavila manželka Ivana Chovanca prezidnta klubu HK 36 Skalica a brata Stanislava Chovanca ex primátora mesta Skalica.

O stave informoval denník Šport. Informáciu budeme aktualizovať.

Share This Article