Jesenné hry na Rotunde

 

Hviezdičky z najstaršej vekovej skupiny dostali pozvánku od študentov Súkromnej strednej školy VIA HUMANA v Skalici pozvanie na tvorivo-edukačné hry na Rotunde.  V utorok, 13.10.2015 sa teda vybrali na spomínanú kultúrno-historickú skalickú pamiatku plní očakávania, neprekážalo im ani chladnejšie počasie. Na Rotudne ich privítali rozprávkové bytosti, ktoré si pre ne v krásnom jesennom prostredí pripravili rôzne úlohy.  Tie museli deti splniť, ak chceli vyslobodiť zakliatu princeznú z Rotundy. Samozrejme prirodzená zvedavosť motivovala deti k činnosti a tak prekonali strach aj obavy, len aby dobro zvíťazilo nad zlom a všetky úlohy hravo zvládli.

rotunda

Čaro princeznej a pocit z dobre vykonanej práce uspokojili túžbu detí po dobrodružstve a spravodlivosti, pričom nepriamo vnímali krásu jesennej prírody ako súčasť animačnej práce študentov. Opäť jedno perfektne pripravené podujatie v rámci spolupráce SSŠ VIA HUMANA Skalica, Materskej školy Skalica, elokované pracovisko Hviezdoslavova a TIK Skalica, zamerané na poznávanie kultúrno-historických pamiatok mesta v kontexte s aktuálnym ročným obdobím ako základ utvárania kultúrnej osobnosti dieťaťa v rámci predprimárneho vzdelávania prostredníctvom vnímania regionálneho dedičstva .

Share This Article