Kovotvar získal Pečať bonity za rok 2015

Spoločnosť Kovotvar uspela medzi 716.134 podnikateľskými subjektmi, ktoré hodnotilo Národné informačné centrá Slovenskej republiky, a vyhovela v piatich medzinárodne uznávaným hodnotiacim kritériám finančnej analýzy. To sa podarilo iba 1,6% hodnotených firiem. Pečať bonity nie je navyše nijako časovo obmedzená a zároveň upozorňuje, podľa slov Národného informačného strediska, na výnimočnosť spoločnosti, ktorá ju získala.

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov analýzy bol RAP index (riziková analýza podniku), ktorá vystihuje hodnotenia podľa bonitných a bankrotových modelov. Cieľom hodnotenia bolo vyselektovať bonitné a zdravé spoločnosti, ktoré bude Národné informačné stredisko ďalej propagovať a informovať o nich v časopise FOKUS.

 protokol_bonita_2015_kovotvar-vyrobne-druzstvo

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať toto významné ocenenie. Je to ocenenie pre našu celú spoločnosť a patrične si ho vážime. Veríme, že nám môže pomôcť tiež v získavaní nových zákazníkov, a tiež zamestnancov. Som na našu prácu a zamestnancov patrične hrdá a patrí im veľká vďaka,“ dodáva výkonná riaditeľka spoločnosti Kovotvar v.d., Marcela Tokošová.

Bonitný model slúži na relatívne porovnávanie bonity podnikov. Prispieva teda k rozlíšeniu výšky relatívneho kreditného rizika medzi hodnotenými podnikmi. Tento model má jasnú systémovú metodiku, ktorá súvisí s hospodárením podniku a vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu a schopnosť naplniť svoje záväzky. V širšom pohľade súvisí aj s dobrou povesťou. Často býva stotožňovaná s ratingom, ale bonita má širší rozsah a rating je len jednou z jej zložiek.

Viac informácií o bonitných spoločnostiach nájdete tu: http://www.nissr.sk/slovenske-bonitne-podniky/.

Share This Article