Ľudovít Štúr očami skalických gymnazistov

 
Uplynulé týždne a mesiace sa na skalickom Gymnáziu F. V. Sasinka niesli a naďalej nesú v znamení úspechmi ovenčených predmetových súťaží, projektov, exkurzií, ale i kultúry.

 

Po nedávnej besede so súčasným spisovateľom a dlhoročným pedagógom na gymnáziu PhDr. Jozefom Špačkom prišla na rad i história, konkrétne štúrovské obdobie a keďže je rok 2015 rokom Ľudovíta Štúra, neobišla nás ani táto skutočnosť. Žiaci osemročného štúdia na hodinách výtvarnej výchovy a umenia a kultúry dostali za úlohu stvárniť túto významnú osobnosť slovenskej literatúry, ale i kultúry a histórie vôbec vlastnými očami, pričom fantázii sa medze skutočne nekládli. Výsledkom je výstava žiackych prác, ktorá bola v týchto dňoch otvorená v priestoroch školy. Nechýba facebookový profil Ľudovíta Štúra a úryvok jeho četu s Jankom Kráľom, rockové verzie portrétu veľkého národovca či humorný pohľad na legendami a povesťami opradenú Adelu Ostrolúcku. Každý si skrátka vybral to, čo je mu najbližšie a my sme radi, že históriu možno vnímať i inovátorsky a tvorivo, čoho dôkazom uvedená výstava je.

 

Ďakujeme teda žiakom školy za ich umelecké počiny a Mgr. Tatiane Horňákovej za cenné rady a usmernenia, organizáciu práce na hodinách i realizáciu samotnej výstavy.

 
Mgr. Zuzana Kolštromová

Share This Article