Na dvoch kolesách po ceste do neba

                Všetci veriaci si zbožne a s pokorou želajú, aby ich pozemská púť končila v nebi. Niektorí absolvujú veľkú časť svojej pozemskej cesty na dvoch kolesách. Práve im patrí už 6 rokov posledná júnová sobota v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, kde sa stretávajú a križujú cesty všetkých veriacich motorkárov. Prídu nielen zo Slovenska, či susedného Česka. Tento ročník poctili svojou návštevou dokonca motorkári – kňazi – misionári až z ďalekého Ruska. Na púť prišli i kňazi, ktorí sa zúčastnili minulého ročníka. Vtedy bol hlavným celebrantom kňaz Ondrej Gašica spoločne s Jánom Dorotčinom a  Ľudovítom  Baňovičom, ktorý pôsobil v našej farnosti v roku 1999 ako kaplán.  V úvode svätej omše venovanej motorkárom privítal všetkých veriacich v Bazilike jej správca, don Ján Čverčko. Hlavným celebrantom tohto ročníka bol kňaz a motorkár v jednej osobe – Jozef Novák z farnosti Čebovce (okr. Veľký Krtíš). Svoju homíliu začal zamyslením sa nad tým, prečo asi motorkári merali stovky kilometrov, aby pobudli hodinku  – dve v chráme u Mamy. Prečo zmenili smer svojej cesty a urobili si malú zastávku práve tu? Prišli sem spoločne prosiť a modliť sa u svojej Matky za ochranu na cestách.  Pripomenul tri aspekty, ktoré sú dôležité pre každého, kto sadá na motorku: Pamätaj, dieťa moje, keď sadáš na motorku, že má len dve kolesá a jej stabilita je preto iná, ako u tých, ktorí sú na 4 kolesách. Pamätaj, dieťa moje, na lásku k Bohu a k svojim blížnym, aby si sa k tým, od ktorých odchádzaš, aj vrátil. Pamätaj na význam písmena V. V ako vôľa, voluntas (z lat.). Máš plniť vôľu Božiu. Na ceste životom nech nás vedie evanjelium. Aby sme Nebeskú Matku s pokorou prosili o ochranu.

Mnohí z pútnikov pristúpili v chráme k sviatosti zmierenia. Počas svätej omše sa nepretržite spovedalo v troch spovedniciach.

Program Púte motorkárov ukončilo požehnanie motoriek pred Bazilikou a spoločná fotografia všetkých účastníkov. Väčšina kňazov mala pod slávnostným ornátom pravú nefalšovanú motorkársku „uniformu“ a po omši úplne splynuli s ostatnými pútnikmi. Ako bežní pútnici si na cestu domov nezabudli kúpiť oplátky so Sedembolestnou.

Počet účastníkov púte z roka na rok narastá. V tom minulom ročníku narátal don Jozef Zachar, zakladateľ týchto motorkárskych pútí, 170 motoriek. Vyjadril vtedy neskromnú nádej, aby ich na ďalšom ročníku bolo vyše 200. Jeho prianie sa splnilo, pretože motoriek bolo takmer 250.

Pred Bazilikou predávali organizátori za symbolickú cenu malé upomienkové predmety z tejto púte. Výťažok poputuje do neďalekej Skalice na opravu Kostolíka sv. Petra a Pavla vo vinohradoch, ktorý prešiel v roku  2011 a 2012 rekonštrukciou a je potrebné ešte doplatiť niektoré jeho úpravy.

Ľudmila Machová

 

Share This Article