Najviac nehôd s tragickým koncom bolo kvôli rýchlosti

 

 

Od januára do marca tohto roku zaevidovali policajti Trnavského kraja 259 dopravných nehôd, pričom najviac bolo zaznamenaných v okrese Trnava, potom v okrese Galanta a v okrese Dunajská Streda. Oproti minulému roku došlo k nárastu nehôd najmä v okrese Hlohovec, Galanta a Skalica.

Pri dopravných nehodách prišlo o život 8 osôb.  V okrese Dunajská Streda sa stali 3 tragické nehody s 3 usmrtenými, v Senici policajti dokumentovali 2 nehody s 3 tromi usmrtenými, a v okresoch Galanta Hlohovec  bolo po jednej dopravnej nehode s jedným smrteľným zranením. Počet usmrtených na cestách Trnavského kraja je identický s rovnakým obdobím minulého roku. Takmer každú dopravnú nehodu s tragickým koncom zapríčinila rýchlosť. Zo 7 nehôd to bolo až v piatich prípadoch. Najviac smrteľných nehôd sa stalo mimo obce, na cestách I. a II. triedy. Pozitívne možno hodnotiť, že nepriaznivý vývoj z januára sa v priebehu ďalších mesiacov stabilizoval. Kým v mesiaci január dokumentovali dopravní policajti 4 tragické nehody s 5 usmrtenými, vo februári sa ich počet znížil o polovicu. V marci policajti  zaevidovali jednu tragickú nehodu.

Rovnako pozitívne možno hodnotiť pokles ťažko zranených na cestách, ktorých bolo 21. Ich počet klesol oproti minulému roku o 9 osôb. Pri nehodách sa ľahko zranilo 143 osôb. Najviac nehôd so zranením evidujeme v okrese Trnava.

Aj napriek viacerým akciám zameraným v doprave na alkohol, polícia zistila pri nehodách alkohol. Pri celkom počte nehôd tak policajti namerali alkohol pri každej siedmej nehode. Počet vodičov, ktorí „nafúkali“ a oproti roku 2013 zvýšil. Najviac nehôd s alkoholom bolo v okrese Trnava, Galanta a Dunajská Streda.

Väčšinu nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel, chodci 11 a cyklisti 3. Najčastejšou príčinou bolo porušenie základných povinností vodiča, teda napr. nepozornosť, neprimeraná rýchlosť jazdy a nesprávny spôsob jazdy cez križovatku. Vodiči by mali opatrnejší najmä na miestnych komunikáciách.

 

 

 

 

 

Prehľad základných ukazovateľov dopravnej nehodovosti v jednotlivých okresoch Trnavského kraja za prvý ¼ rok 2014

základné ukazovatele dopravných nehôd 

Okres

TT kraj

Trnava

D. Streda

Galanta

Hlohovec

Piešťany

Senica

Skalica

počet nehôd

259

78

39

51

24

21

24

22

+/-

+13

-1

-1

+7

+8

-7

0

+7

počet DN so zranením

126

41

24

18

11

8

13

11

+/-

+23

+7

+4

+4

+1

+1

+3

+3

Usmrtení

8

0

3

1

1

0

3

0

+/-

0

-1

-1

0

+1

-1

+2

0

ťažko zr.

21

6

5

4

1

0

2

3

+/-

-9

+4

-7

0

-3

-2

-1

0

ľahko zr.

143

59

25

14

10

9

13

13

+/-

+13

+17

+6

-2

+2

+3

-16

+3

Alkohol -vodič

37

10

6

8

4

2

3

4

+/-

+6

+3

-1

+3

0

-2

-1

+4

V marci bola situácia na cestách Trnavského kraja v porovnaní s predošlými mesiacmi priaznivejšia. Počet dopravných nehôd v Trnavskom kraji bol porovnateľný s predošlým rokom, avšak pozitívne hodnotíme pokles usmrtených ale aj ostatných zranení na cestách. V tomto mesiaci poklesol aj počet nehôd, kde asistoval alkohol. Nehody opäť v najväčšej miere zavinili vodiči motorových vozidiel, a takmer polovica nehôd sa stala v bočných uličkách miest a obcí.

 

Prehľad základných ukazovateľov dopravnej nehodovosti v jednotlivých okresoch Trnavského kraja za mesiac marec 2014

základné ukazovatele dopravných nehôd 

Okres

TT kraj

Trnava

D. Streda

Galanta

Hlohovec

Piešťany

Senica

Skalica

počet nehôd

95

28

12

19

9

8

9

10

+/-

0

-4

-4

+3

+5

0

-3

+3

počet DN so zranením

41

12

9

6

4

3

5

2

+/-

-9

-4

-1

-2

+1

0

0

-3

Usmrtení

1

0

0

0

1

0

0

0

+/-

-3

-1

-1

0

+1

-1

-1

0

ťažko zr.

4

1

1

1

0

0

1

0

+/-

-12

0

-6

-1

-3

0

+1

-3

ľahko zr.

46

13

11

5

3

4

7

3

+/-

-8

-3

+1

-6

+1

+2

-3

0

Alkohol -vodič

9

3

2

1

1

0

0

2

+/-

-2

-1

0

0

0

-2

-1

+2

Share This Article