Obchodníci riskujú zrušenie živnosti

TRNAVA – 01. 10. 2014:Počas celého septembra kontrolovali trnavskí daniari a colníci dodržiavanie povinnosti evidovania tržieb v elektronických registračných pokladniciach na jarmokoch v  Trnavskom kraji. Kontrolné nákupy spravili na Trnavskom jarmoku, Skalických dňoch, Žitnoostrovskom jarmoku v Dunajskej Strede a Michalskom jarmok v Hlohovci. Minimálna výška uložených pokút je takmer 30 000 eur.

Na kontrolách sa zúčastnilo 78 zamestnancov z Daňového úradu Trnava, ktorí vykonali 121 kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 35 prípadoch. Minimálna výška uložených pokút za zistené porušenia je v sume 5 490 eur.

Trnavskí colníci vykonali 413 kontrolných nákupov. Porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 134 prípadoch. Minimálna výška uložených pokút za zistené porušenia je v sume 24 440 eur.

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nevyobrazenie vzorového pokladničného dokladu pre kupujúcich,

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,

  • nevydanie pokladničného dokladu či vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

V niektorých prípadoch zistili i viacnásobné porušenia“, skonštatovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava. Obchodníci pritom v prípade opakovaných porušení riskujú nielen znásobujúcu sa pokutu, ktorá začína na sume 330 eur, ale aj zrušenie živnosti. Minimálna výška uložených pokút za zistené porušenia kontrolórmi finančnej správy je v sume 29 930 eur.

Napriek neustálym upozorneniam finančnej správy, že daniari a colníci budú kontrolovať dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice na rôznych podujatiach nás mrzí, že predajcovia sa stále nepoučili. V kontrolách naďalej pokračujeme,“ dodala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article