Obchodníci v Trnavskom kraji sa polepšili

 

TRNAVA – 24.04.2014:Trnavskí colníci skontrolovali v prvom štvrťroku 2014 vo svojom regióne vyše 200 elektronických registračných pokladníc. Kým v roku 2013 nedodržiavalo zákon 60 % prevádzok, v prvom štvrťroku 2014 zákon porušilo len 25 % obchodníkov.

Do takýchto kontrol boli zapojení colníci z Trnavy, Senice, Skalice,  Piešťan, Galanty a Veľkého Medera. Počas prvého štvrťroku 2014 tak skontrolovali 218 elektronických registračných pokladníc, pričom porušenie zákona bolo zistené v 52 z nich.

Najčastejším porušením zákona zo strany obchodníkov bolo:

  • nezaevidovanie tržby v pokladnici,

  • nevydanie pokladničného dokladu

  • vydanie pokladničného dokladu, ktorý však nespĺňal náležitosti zákona.

V prípadoch, v ktorých bolo možné v zmysle zákona uložiť pokutu za porušenie predpisov rozhodnutím na mieste, boli obchodníkom uložené pokuty v celkovej výške 8 560 eur. V ostatných prípadoch sa vedú daňové konania vo veci porušenia predpisov.

Kým v roku 2013 nedodržiavalo v Trnavskom kraji zákon 60 % prevádzok, v prvom štvrťroku 2014 zákon porušilo už len 25 % obchodníkov. Obchodníkov, ktorí sa snažili obchádzať zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice v Trnavskom kraji ubúda, skonštatovala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

V súvislosti s registračnými pokladnicami vykonávali colníci koncom minulého roka aj tzv. validáciu údajov z pokladničných dokladov. Ide o skontrolovanie správnosti údajov na výherných pokladničných dokladoch. V trnavskom regióne takto vykonali kontrolu v 76 prevádzkach, z ktorých pochádzali výherné bločky. Podľa pravidiel Národnej bločkovej lotérie sú colníci povinní skontrolovať správnosť údajov do 48 hodín.

 

Share This Article