Olympijské hry vodárenských detí

V sobotu 10. augusta 2013 sa už po tretí krát rozhorel olympijský oheň pre malých
športovcov v Holíči na vodárenskom dvore.
Rodičia detí sa rozhodli pokračovať v tradícii organizovania olympijských hier, tak
ako pred rokmi bolo dobrým zvykom dnes už starých rodičov malých športovcov.
Už tretí rok v poradí sa zišlo 19 detí vo veku od 2 do 13 rokov plných elánu a
športového nadšenia a s túžbou po víťazstve a po získaní zlatej medajly. Po oficiálnom
zahájení hier a po zapálení olympijského ohňa deti jednohlasne zložili olympijský sľub: „V
mene všetkých nás malých vodárskych športovcov sľubujeme, že na tretej vodárenskej
olympiáde 2013 budeme rešpektovať a dodržiavať princípy fér hry a budeme súťažiť a snažiť
sa zvíťaziť čo nám budú sily stačiť pre slávu a česť športu a vzornú reprezentáciu našej
vodarskej party“ jednotným a hlasným: SĽUBUJEME.
Následovalo 9 športových disciplín, v ktorých sa deti snažili zo všetkých svojich síl
vybojovať vytúženú medailu. Cez prestávku nechýbalo prekvapenie a to návšteva Hanzalík
racing team z Kopčian. Deťom priviezli na ukážku svoje 4 závodné motocykle, na ktorých sa
deti vyfotili i s trofejami závodníka Milana Hanzalíka, s ktorým sa deti takisto na pamiatku
fotili a potešili sa i podpísaným fotografiám. Okrem samotných návštevníkov sa deti veľmi
tešili i sladkým prekvapeniam, ktoré im závodníci priniesli. Na oplátku deti odovzdali
závodníkom pekné diplomy za účasť na treťom ročníku vodárenskej olympiády. Touto cestou
by sme sa chceli veľmi pekne za spestrenie nášho olympijského dňa poďakovať aj touto
cestou klubu Hanzalík racing team Kopčany i ostatným za sponzorské darčeky. Po ukončení
všetkých disciplín, po vyhodnotení a odovzdaní cien sa deti s olympiádou rozlúčili športovým
pokrikom športu zdar a do večerných hodín sa spolu s rodičmi zabávali pri opekačke a
diskotéke.
Všetci sa spoločne budeme tešiť na ďalší ročník vodárenskej olympiády.

 

 

Michaela Havelková

 

 

 

Share This Article