Ozonoterapia

Určite sa už mnohí z vás stretli s týmto výrazom. Čo sa pod ním skrýva? Jedná sa o modernú liečebnú metódu, pri ktorej sa do tela vpravuje generátorom pripravený ozón. Zatiaľ sa jedná o liečbu, ktorá nie je plne hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Ozón je molekula zložená z troch atómov kyslíka, značka je 0₃.
Prvé výskumy s používaním ozónu v medicíne pochádzajú z Európy a USA ešte zo začiatku 20. storočia. Postupne sa ozón v medicíne uplatnil pri liečbe tepnových obehových problémov, v protizápalovej liečbe, pri vredových chorobách, poraneniach kože, zápaloch čriev, pri niektorých infekčných ochoreniach, ako doplnková liečba pri onkologických ochoreniach. Veľké uplatnenie nachádza pri liečbe chronickej bolesti a v reumatológii.
Ozón sa nesmie používať pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy, nízkom krvnom tlaku, nízkej hladine cukru v krvi, či zníženom počte krvných doštičiek. Taktiež sa nepoužíva u pacientov pri zvýšenej krvácavosti, infarkte myokardu, septických a horúčkových stavoch alebo intoxikácii alkoholom.
Ozón sa pre liečbu vytvára v generátoroch z medicinálneho kyslíka. Aplikuje sa injekčne v striekačke, zavádzaním do čriev, ženských pohlavných orgánov, infúzne alebo povrchovo a to v koncentráciach od 2 až do 90 μg/ml.
V súčasnosti je na Slovensku najznámejšie využitie ozónu v liečbe bolestí chrbtice pri poškodení medzistavcových platničiek. Liečba sa vykonáva vo forme tzv. periradikulárnej terapie (PRT). Pod presným zacielením kvalitného prístroja CT (počítačovej tomografie) sa ihla zavádza k nervovým koreňom, ktoré sú utlačené poškodenou medzistavcovou platničkou. Následne sa podáva ozón vo forme plynovej injekcie. Jeho účinok je lokálne protizápalový a pôsobí aj proti bolesti. Niekedy je nutné aj opakované podávanie ozónu.
Zostáva veriť, že táto moderná liečebná metóda sa stane čoraz viac rozšírenou a dostupnou. A tiež, že sa zdravotné poisťovne na základe vedeckých dôkazov rozhodnú uhrádzať výkony ozonoterapie, aby sa stali dostupnejšie pre pacientov.

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article