Popis pamiatok v braillovom písme

 

Turistická informačná kancelária mesta Skalica si pre letnú sezónu okrem nových priestorov v Dome kultúry s bezbariérovým vstupom pripravila pre návštevníkov aj ďalšiu novinku a to tabuľky s popisom pamiatok v braillovom písme. Nevidiaci a slabozrakí návštevníci tak majú možnosť si lepšie  predstaviť ako vyzerajú naše historické pamiatky. Tieto tabuľky sa budú nachádzať v každej z 13tich sprístupnených pamätihodností. Tabuľka sa skladá z dvoch častí, vo vrchnej časti je obrys pamiatky a v spodnej je krátky text v braillovom písme.

 

Viac informácií Vám poskytne:

  • Turistická informačná kancelária Mesta Skalica
  • Námestie slobody 14, 909 01 Skalica
  • +421 915 723 216, +421 34 664 53 41
  • tik@mesto.skalica.sk www.skalica.sk
matrica č. 1 – Farský kostol sv. Michala Archanjela

 

 

matrica č. 2 – bývalý Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského

 

matrica č. 3 – Františkánsky komplex v Skalici
Share This Article