Škrabky na päty skončili v ohni

 

TRNAVA/BRATISLAVA – 28. 10. 2014: 3 130 napodobenín, ktoré boli označené falošnými ochrannými známkami dnes zošrotovali pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originály, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda 80 000 eur.

Tovar zaistili colníci v Galante pri kontrole zásielok v rámci colných konaní pri dovoze. Fyzickou kontrolou zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo aj majiteľ ochrannej známky potvrdil. Tovar pochádzal z Číny a bol určený na európsky trh.

Pod dohľadom colníkov bolo zošrotovaných a spálených 3 130 napodobenín ochranných známok PED EGG, HELLO KITTY, BURBERRY, TALKING TOM CAT, NICER DICER atď.

Išlo o výrobky:

– 1 556 prípravkov na pedikúru (škrabky na päty)

– 918 kuchynských potrieb z plastu – rôznych krájačov

– 596 hračiek (plastových figúrok zvierat)

– 60 tašiek z textilného materiálu pre psov

Pred zničením tovaru môže colný úrad rozhodnúť o jeho bezodplatnom poskytnutí na humanitárne účely, a to po splnení zákonom stanovených podmienok. Z dôvodu zákonom vymedzeného pojmu humanitárne účely, ktorým sa rozumie poskytnutie tovaru na činnosti uskutočňované s cieľom zaistiť základné potreby obyvateľstva, ktoré sa ocitlo v ťažkej životnej situácii, hmotnej núdzi alebo bolo postihnuté mimoriadnou udalosťou, nebolo možné zo strany colného úradu ho na tieto účely poskytnúť. Ako zdôraznila hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Švárna, v každom prípade sa vždy prihliada aj na ochranu spotrebiteľa trhu, ako aj na prísne zdravotné kritériá, ktoré musí tovar spĺňať.

Jeho likvidáciou sa zároveň zo strany colníkov zabránilo potenciálnemu nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa z dôvodu, že falzifikáty môžu obsahovať karcinogénne látky spôsobujúce rakovinu.

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article