Študenti Via Humana slávili letný slnovrat

Dňa 17. 6. sa obyvatelia Skalice prekvapene zastavovali a obdivovali krojovaný sprievod, ktorý išiel zo SSOŠ Via Humana do Kultúrneho domu. Ako aj každý rok, aj teraz študenti tejto školy pod vedením Mgr. Slavomíry Masrnovej pripravili program „Slávnosť letného slnovratu“, ktorý predviedli v budove Kultúrneho domu Skalica v obedňajších hodinách pred plnou sálou. Na program sa prišli pozrieť nielen rodičia vystupujúcich a študenti Via Humana, riaditeľka školy Mgr. Dana Dorothea Mikulová, zástupcovia mesta, žiaci Súkromnej ZŠ Štvorlístok a široká verejnosť.

IMG_5742

Po usadení divákov sa ujala slova zástupkyňa školy Mgr. Lenka Mikulová, ktorá so študentkami 2.A Veronikou Vaňkovou a Kristínou Hanzelovou predniesli úvodné slovo a predstavili hlavnú myšlienku podujatia. Ako každý rok, tento program bol pripravený ako kombinácia viacerých umeleckých foriem. Program bol prierezom slovenských dejín, so zameraním na postupný oslobodzovací proces Slovákov, ich cestu k demokracii. Zaujímavé bolo sledovať dobové filmové ukážky, tance a hovorené slovo, skombinované do jedného umeleckého celku.  Celkovo sme v rámci tanečných vystúpení mali možnosť vidieť okrem folklórnych tancov aj  mambo, tango,  jive a iné. Každé obdobie bolo predstavené formou hovoreného slova, ktoré uviedlo divákov do obdobia o ktorom bola scénka, kde boli potom skombinované dobové filmové ukážky,  herecké scénky, tanec, hudba. Mgr. Masrnová každoročne vyberá na prípravu tohto podujatia určité obdobie alebo jav v slovenských dejinách a študenti si aj v dnešnej dobe pripomenú niektoré staré ľudové piesne a tance. A znalosť ľudových piesní už v dnešnej dobe u našich „násťročných“ rozhodne nie je samozrejmá. Aj z tohto dôvodu takéto programy majú svoj veľký význam v pripomínaní si tradícií, histórie národa, sú pevnou súčasťou vyučovacieho procesu na Via Humana.

FOTOGRAFIE Z KROJOVANÉHO POCHODU NA NAŠOM FACEBOOKU

Po skončení vystúpenia si všetci prítomní určite odnášali pekný zážitok a rodičia určite radi videli svoje skoro dospelé deti na pódiu, kde nás svojím programom zaujali. Je dobre, že si aj takouto umeleckou formou neustále pripomíname a ctíme dôležité udalosti našej minulosti a učíme k tomu aj mladú generáciu.

Share This Article