Štúdium v SOŠE Gbely – perspektíva – zamestnanosť – úspech

     Počas návštevy pracovníkov našej  redakcie v SOŠ elektrotechnickej  Gbely, z ktorej vychádzajú absolventi nielen s výučným listom, ale i s maturitným vysvedčením, sme položili zopár otázok riaditeľovi  školy Mgr. Róbertovi Nagyovi:

 S čím novým prichádzate na „trh vzdelávania“?

* Vzdelávaciu ponuku výrazne nerozširujeme. Zostávame verní odborom, ktorými žiakov základných škôl pri náboroch nezavádzame, ktoré sú pre žiakov perspektívne, lukratívne a predovšetkým vďaka nim naši absolventi bez problémov získavajú zamestnanie.  Jediným novým odborom je Obchod a podnikanie, ktorým sme chceli vyjsť v ústrety predovšetkým dievčatám, ale nielen im.

Pred chvíľou sme boli svedkami vášho telefonického rozhovoru s univerzitou v Prahe o možnostiach vysokoškolského štúdia vašich absolventov. To znamená, že pripravujete absolventov na vysokoškolské štúdium nielen u nás, ale i v českom zahraničí, kde pre Záhorákov nie sú žiadne „rečové“ bariéry?

* Áno, vystihli ste to presne. Aj tí žiaci, ktorí sa rozhodnú pre štúdium na vysokej škole majú u nás zelenú. Snažíme sa usmerniť žiakov tak, aby pri voľbe vysokej školy pozerali aj „za horizont“. Teda, aby si zvolili školu, po absolvovaní ktorej nájdu v živote ľahko primerané uplatnenie. Telefonát bol konkrétne z  Vysokého učení technického v Prahe ohľadom spolupráce s našou školou.

A čo ďalšie odbory v ktorých vzdelávate vašich žiakov?

* Vzdelávame predovšetkým v odboroch elektrotechnických, stavebných a odevných. Viac ako 90 percentná zamestnanosť – uplatnenie na trhu práce našich absolventov vo svojich odboroch hovorí samo za seba a nám robí veľkú radosť.

Myslíte si, že v novom odbore Obchod a podnikanie nájdu dievčatá a chlapci uplatnenie?

* Som optimista, verím, že áno. Tento odbor sme zamerali predovšetkým na biznis v stavebníctve, elektrotechnike a gastronómii. To sú presne tie činnosti, v ktorých naša škola popri výchovno-vzdelávacom procese úspešne podniká. Žiaci odboru Obchod a podnikanie sa budú celé štyri roky štúdia podieľať na podnikateľských aktivitách školy a okrem možnosti zárobku počas praxe získajú aj možnosť preniknúť do podnikania prakticky, nielen teoretickými vedomosťami. Predpokladáme, že po absolvovaní štúdia si sami založia živnosť a budú v svojej práci úspešnými.

Stoja za vaším úspechom aj nejakí partneri, alebo ste za všetkým sami?

* Bez silných a stabilných partnerov – zamestnávateľov by to asi nešlo. Spolupracujeme so spoločnosťami VW Slovakia Bratislava, a. s., OMS Dojč, s.r.o., Protherm Production, s.r.o. Skalica, Klemon mode, s.r.o. Holíč a inými. U týchto partnerov vykonávajú naši žiaci praktické vzdelávanie a zároveň získavajú možnosť a istotu zamestnania ešte pred ukončením štúdia.

Hmm, samé pozitíva. Máte v dnešnej neľahkej dobe aj nejaké negatívum, resp. nejaký problém, ktorý vás trápi?

*  Ale samozrejme, problémov sa vyskytne vždy dosť. Mňa osobne najviac trápi menší záujem o perspektívne odbory, v ktorých ponúkame vzdelávanie. Žiaci základných škôl si radšej volia odbory jednoduchšie, menej namáhavé pri štúdiu, po absolvovaní ktorého zistia, že si nevedia nájsť uplatnenie na trhu práce, sú dlhodobo nezamestnaní a ak si aj zamestnanie nájdu, tak len v inom odbore, čiže ako nekvalifikované sily.

A čo drogy, šikana a iné neduhy, vyskytujúce sa v školách v súčasnom období?

* S týmto problém nemáme, ak sa aj niečo ojedinele v minulosti vyskytlo, problém sme promptne  riešili v súčinnosti s políciou, rodičmi  a s takýmito žiakmi sme sa nekompromisne rozlúčili. V tomto duchu chceme pri riešení podobných problémov aj v budúcnosti pokračovať, ale pevne verím, že takéto neduhy u nás nemajú živnú pôdu a k riešeniu takýchto problémov nepríde.

                                                                                                                          Ďakujeme za rozhovor.

Share This Article