Súťaž v anglickom jazyku „Shakespeare v nás“ pozná svojich víťazov

 

Dňa 27. mája 2015 sa v Šaštíne – Strážach uskutočnil 16. ročník súťaže v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare v nás. Zúčastnili sa na ňom tieto školy :

ZŠ Dojč, ZŠ Štefanov, II. ZŠ Senica, III. ZŠ Senica, Cool School Senica a hostiteľská škola ZŠ Šaštín – Stráže.

Samotná súťaž pozostávala zo štyroch disciplín : slovný prejav, hudobný prejav, vlastná tvorba a kolektívne vystúpenie.

 

Umiestnenie žiakov:

-Slovný prednes, I. kategória

1. miesto Viktória Krátka ZŠ Dojč

1. miesto Laura Slováková II. ZŠ Senica

1. miesto Gabriella Drew Mendlová II. ZŠ Senica

2. miesto Hana Ralbovská ZŠ Štefanov

2. miesto Pavlína Danková ZŠ Dojč

3. miesto Eliška Pavlovičová II. ZŠ Senica

3. miesto Lucia Križánková ZŠ Štefanov

– Slovný prejav, II. kategória

1. miesto Lucia Rapáková II. ZŠ Senica

2. miesto Veronika Hazuchová II. ZŠ Senica

3. miesto Simon Mach ZŠ Šaštín – Stráže

-Slovný prejav, III. kategória

1. miesto Filip Barančík Cool School Senica

2. miesto Terézie Anna Bíla ZŠ Šaštín – Stráže

3. miesto Emma Miháliková ZŠ Šaštín – Stráže

 

Hudobný prejav, jednotlivci

  1. kategória

1. miesto Stela Hricová ZŠ Šaštín – Stráže

2. miesto Katka Bučeková ZŠ Štefanov

3. miesto Lucia Burdová ZŠ Štefanov

II. kategória

1. miesto Lenka Burdová ZŠ Štefanov

2. miesto Aneta Abdiu III. ZŠ Senica

3. miesto Miroslav Bernát ZŠ Štefanov

III. kategória

1. miesto Natália Ondrášová ZŠ Štefanov

1. miesto Laura Džimová ZŠ Šaštín – Stráže

2. miesto Zuzana Danišová Z Š Šaštín – Stráže

3. miesto Vít Bartal ZŠ Štefanov

Hudobný prejav, kolektívny spev

 

  1. kategória
  1. miesto Cool School / deti vo veku 3 až 5 rokov
  1. kategória
  1. miesto kolektív piatakov ZŠ Šaštín – Stráže / E. Burská, T. Salajková, S. Mach, K.Uhrinková
  2. miesto kolektív šiestakov III. ZŠ Senica / V.Hrbatá, K.Juríčková, A.Božková
  1. kategória
  1. miesto ZŠ Štefanov / N. Ondrášová a V. Bartal

1. miesto ZŠ Šaštín – Stráže / Z. Danišová, G. Waldhauserová, L. Džimová

Kolektívne vystúpenie

 

  1. kategória

1. miesto MŠ Cool School Senica

II. kategória

1. miesto ZŠ Šaštín Stráže 9. ročník

2. miesto ZŠ Šaštín Stráže 5. ročník

2. miesto III. ZŠ Senica 5. ročník

 

Vlastná tvorba

 

1. miesto Kristína Obuchová ZŠ Šaštín – Stráže

1. miesto Bianka Valenčíková Cool School Senica

Poďakovanie za toto podujatie patrí organizátorom tohto podujatia a tým sú Centrum voľného času Beťárik a ZŠ . Šaštín- Stráže , ďalej vedeniu ZUŠ v Šaštíne – Strážach za zapožičanie priestorov na súťaž, p. Jozefovi Polákovi za ozvučenie počas súťaží a v neposlednom rade všetkým pedagógom, ktorí deti na súťaž pripravovali.

Všetky deti odchádzali zo súťaže s diplomom, drobnou odmenou, ale najviac ich zrejme hrial pocit z príjemne stráveného súťaživého dňa v kruhu priateľov anglického jazyka.

 

 

 

 

I. Szőkeová CVČ Šaštín – Stráže

 

 

Share This Article