Súťaž v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko pozná svojich víťazov.

Dňa 25. 1. 2019 sa konal 26. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Do okresného kola v Malackách postúpilo 28 súťažiacich z 12 základných škôl okresu Malacky. Umelecký prednes hodnotila odborná porota: Mgr. Katarína Habová, Mgr. Katarína Trenčanská a Mgr. Alžbeta Šurinová. Recitátori umiestnení na prvých miestach postupujú do KK . Hlavným organizátorom súťaže je MO Matice slovenskej v Šali.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

IMG_0905

Share This Article