Trnavskí colníci zlikvidovali takmer 15 ton nelegálneho tabaku


TRNAVA – Pod dozorom colníkov dnes zlikvidovali 14 555 kg tabaku. Išlo o zmiešanie tabaku do poľnohospodárskeho odpadu. Tabak pochádzal z prípadu odhalenia nelegálneho tabaku, o ktorom sme verejnosť informovali v máji minulého roka.

Nelegálny tabak zaistili trnavskí colníci v máji minulého roka v opustenom priestore bývalého poľnohospodárskeho družstva medzi obcami Tonkovce a Čenkovce. Našli ho uskladnený v odomknutej hale v 138 kartónových obaloch. Colníci zároveň odobrali vzorky, ktoré potvrdili, že ide o tabak, ktorý je predmetom spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Nelegálny tabak zabezpečili podnikateľovi z Čenkoviec, ktorý nevedel preukázať pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia.

„Výška finančného úniku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov pri tomto množstve tabaku predstavuje sumu 1 035 006 eur.“ O prípade informovala hovorkyňa Colného úradu Trnava Iveta Švárna.

Ak colný úrad zabezpečí tabak a daňový subjekt v zákonnej lehote neodstráni pochybnosti, ktoré viedli k jeho zabezpečeniu, (v tomto prípade nebol preukázaný pôvod alebo spôsob jeho nadobudnutia) colný úrad vydá rozhodnutie o prepadnutí tabaku v prospech štátu. Následne je colný úrad povinný ho zničiť. Náklady likvidácie znáša osoba, ktorej colníci tabak zabezpečili.

Z dôvodu, že ide o trestný čin, v prípade naďalej koná vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy.

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

 

 

Share This Article