V Kopčanoch si uctili starších spoluobčanov

 

„Vysoký vek tají múdrosť života. Bielučký vlas skrýva dávne starosti. Útrapy do tváre vpísal čas. Len srdce je ešte mladé a dobré, štedro rozdáva lásku a neradno o priazeň žobre. Takí sú naši starí otcovia a staré mamy.“

Mesiac október by mal byť pre náš všetkých aj pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším.

Október je Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sa v pondelok 13. októbra 2014 uskutočnilo v Kopčanoch v Klube dôchodcov posedenie jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožili 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Predseda ZO JDS Kopčany pán Ľubomír Bollo v úvode privítal všetkých prítomných a odovzdal slovo starostovi obce pánovi Dušanovi Dubeckému. Starosta zaželal dôchodcom hlavne veľa zdravia, radosti, životného optimizmu, aby roky, ktoré majú pred sebou, prežili obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

Úsmev na tvári a žiarivé očká vyčarovali deti z Materskej školy, ktorí si pripravili kultúrny program pozostávajúci z piesní a básní venovaných všetkým prítomným oslávencom.

O bohaté občerstvenie sa postarali manželia Osičkových, ktorí majú s členmi MO JDS Kopčany veľmi pekné priateľské vzťahy.

 

 

 

Share This Article