V Senici opravia chodníky vo vnútroblokoch S. Jurkoviča

V mesiacoch apríl až júl 2019 bude postupne realizovaná oprava chodníkov okolo vnútroblokov na stavbe Revitalizácia vnútrobloku S. Jurkoviča. Najskôr bude realizované strhnutie starého povrchu z liateho asfaltu, kedy príde iba k minimálnemu obmedzeniu obyvateľov. S týmito prácami sa začalo pred bytovým domom č. 1204 a obmedzenie bude postupne platiť pre BD č. 1202 až 1208. Obyvateľom budú postupne oznamované na jednotlivých vchodoch bytových domov termíny obmedzenia použitia predných vchodov (smerom do vnútrobloku). Obmedzenie bude trvať iba na nevyhnutný čas potrebný k realizácii.

s.jurkovia

Reklamnýbanner_EAS

Share This Article