V Senici vyčistili viac ako 600 kanalizačných vpustí

Auto, ktoré vidíte  počas horúčav polievať cesty, inokedy ich zas čistiť, teraz používame na čistenie kanalizačných vpustí. V tomto období je ich vyčistených viac ako 600. Pracovníci vpuste po odstránení poklopu čistia najskôr ručne, zo zberného koša vyberú hrubé nečistoty ako lístie či odpadky a potom strojovo preplachujú tlakom vody nielen vpusty, ale aj zberné potrubie. Čistením kanalizačných vpustí chceme predchádzať problémom s odtokom vody počas dažďov.

čistene

Na čistenie kanalizačných vpustí je použitý čistiaci stroj, ktorý mesto Senica získalo prostredníctvom projektu Ovzdušie bez prachu. Ide o stroj  s podvozkom UNIMOG U 400 s cisternou o objeme 4 000 l a  s prednou nadstavbou určenou na čistenie vysokotlakou vodou  s maximálnym prevádzkovým tlakom 200 bar. Nadstavba je vybavená 60 m dlhou tlakovou hadicou a vysokotlakovou pištoľou  umožňujúcou čistenie znečistených povrchov aj na nedostupných miestach v blízkosti komunikácií.

Okrem čistenia kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách vyzvalo mesto Senica aj Slovenskú správu ciest na údržbu odtokov na komunikáciách v ich správe (Vajanského ul., Hurbanova ul.) a tie boli taktiež po veľmi dlhej dobe vyčistené. Po dočistení zvyšných vpustí budú všetky kanalizačné vpuste v meste funkčné.

Share This Article