V Skalici za účasti Mateja Tótha otvorili ďalší projekt z minulého volebného obdobia

Na skalickej základnej škole na Strážnickej ulici mali deti možnosť zašportovať si s olympijským víťazom v chôdzi na 50 kilometrov Matejom Tóthom. V Základnej škole na Stážnic- kej ulici od nového školského roka pôsobí Športová akadémia Mateja Tótha, ktorej cieľom je naviesť deti na pravidelný pohyb a tiež zistiť, na aký šport majú nadanie.

„Je veľmi ťažké vzbudiť a hlavne udržať u detí záujem o šport, preto som veľmi rád, že žiaci školy na Stážnickej ulici môžu počas školského roka špor- tovať s Matejom Tóthom. Taktiež sa teším z nového multifunkčného ihriska, ktoré môžu v teplých dňoch deti naplno využívať“ hovorí Milan Roman, posla- nec MsZ v Skalici.

toth3

Škola využila vzácnej návštevy Mateja Tótha a za jeho prítomnosti otvorila nové multifunčkné ihrisko v areáli školy. Slávnostného otvárania sa okrem Mateja Tótha zúčastnila aj riaditeľka školy Eva Hanzalíková, primátorka mesta Skalica Anna Mierna, poslanci Mestského zastupiteľstva Milan Roman a František Kadlečík, žiaci a pedagógovia školy.

“Po rekonštrukcii materskej školy pod kalváriou je to ďalší projekt z minulého volebného obdobia, ktorý sa podarilo dokončiť. Je to vďaka dotácii, ktorú sme minulý rok získali a mestské zastupiteľstvo schválilo finančnú spoluú-časť. Chcel by som týmto ešte raz poďakovať bývalému poslaneckému zboru a primátorovi. Samozrejme, nešlo by to bez aktivity riaditeľky školy.” dodáva Roman

Share This Article