Zistite na čo má vaše dieťa talent s iMove a ZOC MAX Skalica

Milí rodičia, chceli by ste , aby Vaše dieťa  športovalo , ale neviete sa rozhodnúť, aký  druh športovej aktivity  je ten najvhodnejší? Objavte jeho  športový talent. Kde?Kedy?

ZOC MAX Skalica v spolupráci so spoločnosťou iMove , ktorá sa zaoberá rozvojom motorickej inteligencie detí prostredníctvom hry a zábavy, zorganizovali pre Vás  veľmi zaujímavú akciu, ktorá sa bude konať  dňa 24.4.2016 v čase od 14.tej hod. –  do 18.tej hod. na poschodí obchodného centra  v ZOC MAX Skalica.

Program je určený na športové vyžitie detí od 0 – 12 rokov a ich rodičovský sprievod. Deti si postupne s profesionálnymi lektormi so spoločnosti iMove prechádzajú jednotlivé časti pohybovej zóny, v ktorých sa rozvíjajú a testujú odlišné motorické zručnosti (hádzanie, chytanie, kopanie, odbíjanie, práca s rovnováhou, atď.)

Jedná sa o profesionálna hru, ktorá sa zaoberá rozvojom motorickej inteligencie a objavovaním talentu. Je to hra, v ktorej si deti prostredníctvom moderných pomôcok a uvoľnenej atmosféry osvojujú jednotlivé motorické zručnosti a spoznávajú rôzne športy a pohybové aktivity. Programy garantujú nezabudnuteľnú zábavu pre deti a zdravý všestranný motorický rozvoj.

Príďte spolu  s Vašimi deťmi a dajte im možnosť s úsmevom na tvári ukázať, kde sa skrýva ich talent.

Tešíme sa na Vás v nedeľu, dňa 24.4. 2016 v čase od 14.tej hod.-  do 18.tej hod.

 v ZOC MAX Skalica.

Share This Article