Deň: 4. marca 2019

Prehliadka detskej dramatickej tvorivosti v Senici

Javisko senického domu kultúry bude po roku opäť patriť deťom, ktoré majú

4. marca 2019 Správy