1.december – Deň boja proti AIDS

 

Deň 1. december bol vyhlásený za svetový deň boja proti AIDS. Pripomíname si ho každý rok, pretože stále patrí medzi desať hlavných príčin úmrtia na svete.

Vírus HIV  znamená vírus imunitnej nedostatočnosti človeka a vyvoláva chorobu získanej imunitnej nedostatočnosti – AIDS. Útočí na imunitný systém a ničí ho. Prenáša sa spravidla pri nechránenom pohlavnom styku, krvou a z matky na plod počas tehotenstva či pri dojčení.

Celoslovenská kampaň Červené stužky, ktorú organizuje svetová zdravotnícka organizácia, sa už piaty rok rozhodla podporiť aj naša škola, Základná škola, Školská 2 v Holíči.  V mesiaci november sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže,  vo vestibule školy bol informačný panel o tejto zákernej a doteraz nevyliečiteľnej chorobe.  Žiaci 7. ročníka absolvovali na hodinách občianskej výchovy vedomostný test „Čo vieš o AIDS?“.  2.12. žiaci 8.ročníka v našom meste informovali obyvateľov Holíča o závažnosti šírenia HIV/AIDS pre celé ľudstvo a najmä pre mladú generáciu, pričom ako symbol tejto kampane im pripínali červenú stužku. Zástupcov 8. ročníka prijal aj primátor Holíča Zdenko Čambal. Naši najstarší  žiaci, deviataci,  sa 25.11. zúčastnili interaktívneho programu „Hrou proti AIDS“, ktorú pripravili  pracovníčky CPPP v spolupráci s Úradom pre verejné zdravotníctvo v Senici.

Všetky tieto aktivity, nielen našej školy, ale i ďalších škôl, zapojených do tejto kampane, by mali viesť k tomu, aby sa najmä mladá generácia začala zodpovedne správať k životu.

E.Krištofíková, ZŠ Školská 2, Holíč

Share This Article