1. ročník Šipkového turnaja v Kútoch

Peter Priwitzer
Peter Priwitzer

Dňa 18. 10. 2013 sa uskutočnil v Kútoch 1. ročník Šipkového turnaja pod záštitou OZŽ. Hralo sa v klasickej 301. Turnaja sa zúčastnilo 12 súťažiacich. Usporiadateľ turnaja pán Hesko uviedol, že je spokojný s účasťou a pevne verí, že budúce ročníky budú v silnejšom zastúpení, čo sa mu aj overilo pri poriadaní žolíkových a bowlingových turnajov. Ďalej uviedol, že je veľmi spokojný aj zo ženským zastúpením súťažiacich. Turnaja sa zúčastnili rôzne vekové kategórie ako a zastúpenie Löwen Darts ligy. Na prvom mieste sa umiestnil Peter Priwitzer (zástupca Löwen Darts), na druhom mieste sa umiestnil pán Búrik a treťom mieste sa umiestnil pán Šimek. Prvé miesto bolo ocenené putovným pohárom a zároveň všetci, ktorí sa zúčastnili turnaja, boli odmenení medailami.

 

Peter Priwitzer

Share This Article