100.výročie narodenia významnej rodáčky z Radošoviec

V stredu 29. júna 2016, teda v deň 100. výročia narodenia významnej slovenskej astronómky celosvetového významu a rodáčky z Radošoviec Dr. Ľudmily Pajdušákovej, z mojej iniciatívy pripravila obec Radošovce dôstojné pripomenutie si odkazu tejto veľkej osobnosti. V Kultúrnom dome sa uskutočnili prednáška Dr. Vojtecha Rušina z Vysokých Tatier na tému Život a dielo Ľudmily Pajdušákovej, prednáška Dr. Svetozára Štefečeka zo Sobotišťa na tému Astronomická fotografia.

13494838_908439339266409_7823270370852290734_n

Po prednáškach, na ktorých sa zúčastnili žiaci ZŠ a verejnosť, sa vzácni hostia podpísali do pamätnej knihy. Následne sa na Námestí v Radošovciach uskutočnilo Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Dr. Pajdušákovej, ktorú odhalili jej syn pán Ivan Hrček so synom. Ešte predtým sa zúčastneným prihovorili starosta obce Vladimír Kočárik, astronóm Ladislav Košinár, pán Ivan Hrček a Dr. Peter Augustín z planetária zo Žiaru nad Hronom. V krátkych príhovoroch vystupujúci vyzdvihli prínos Dr. Ľ. Pajdušákovej nielen v oblasti astronómie, ale aj jej bohatú popularizačnú a organizačnú činnosť. V programe vystúpili žiaci ZŠ Radošovce. Celým podujatím sprevádzala pani Silvia Lukovičová. Veľké poďakovanie patrí všetkým vzácnym hosťom, obecnému úradu, základnej škole a zúčastnenej verejnosti.

ProZáhorí informoval Juraj Mikula.

Share This Article