15. jún – Svetový deň proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov

V súvislosti s nadchádzajúcim Svetovým dňom proti týraniu, zanedbávaniu a zneužívaniu seniorov  pripravujú policajní preventisti v týždni od 10. do 17. júna 2013 na celom Slovensku stretnutia so seniormi.  Ich cieľom bude poinformovať seniorov o rizikách a nástrahách, ktoré im hrozia predovšetkým,  ako jednej z najrizikovejších skupín v súvislosti s páchaním trestnej činnosti.

V roku 2012 sa stalo obeťami trestných činov 1 653 osôb vo veku nad 60 rokov, z čoho bolo 754 mužov a 899 žien. Stali sa obeťami predovšetkým majetkovej a násilnej kriminality. V 36 prípadoch  polícia riešila aj trestné skutky týrania blízkej a zverenej osoby.

Aj z tohto dôvodu polícia venuje seniorom zvýšenú pozornosť pri plnení svojich úloh a realizuje viacero preventívnych projektov a aktivít pre seniorov. Koncom roku 2012 začali policajní preventisti realizovať celoslovenský preventívny projekt pre seniorov pod názvom „Bezpečná jeseň života“. Projekt ponúka konkrétne cesty k základným návykom bezpečného správania, aby seniori poznali spôsob, ako sa nestať obeťou trestného činu.

A aké sú základné rady, ako sa nestať obeťou trestného činu?

 

–       nechodiť po uliciach mesta, či obce v neskorých nočných hodinách,

–       nedávať sa do reči s cudzími ľuďmi a nerozprávať im o svojom súkromí,

–       byť opatrný pri rôznych cenovo „výhodných“ ponukách neznámych občanov,

–       nepodpisovať nič, čo ste si neprečítali, prípadne čomu nerozumiete,

–       využiť všetky dostupné bezpečnostné prvky na zabezpečenie svojho obydlia, ako napríklad retiazky na dverách, kľúče v zámke, elektronické zabezpečovacie zariadenia, bezpečnostné fólie na sklenenej výplni okna, či dverí alebo kovové mreže na vyvýšených prízemiach, kde je ľahký prístup možného páchateľa z ulice,

–       s neznámymi osobami, ktoré zazvonia pri dverách komunikovať len cez pootvorené dvere zabezpečené retiazkou; ak je to možné, pri komunikácii s cudzími ľuďmi nebyť sám,

–       nehanbiť sa požiadať o pomoc, ak si myslíte, že ju potrebujete.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, pozývame predovšetkým seniorov na stretnutia s policajnými preventistami, na ktorých sa môžu dozvedieť o tom, na aké osoby si majú dávať pozor, ako sa správať, aby sa nestali obeťou trestného činu, prípadne na koho sa obrátiť, ak budú potrebovať pomoc.

Miesta konania stretnutí so seniormi v pôsobnosti  KR PZ v Trnave

Útvar Miesto

konania aktivity

Dátum

konania aktivity

Čas konania

aktivity

 
OR PZ

v Senici

Denné sanatórium pre tretí sektor, Hviezdoslavova ul. č. 323, Senica 12. 06. 2013 14. 00 hod.

 

 

 

 

 

Share This Article