2. ročník súťaže vo varení Gulášu v Kopčanoch pozná svojho víťaza

 

Dobrovoľný hasičský zbor Kopčany a Reštaurácia Luna usporiadali 17. 5. 2014  v poradí  2. ročník vo varení gulášu v priestoroch nádvoria reštaurácie Luna.

Na podujatie sa prihlásilo 7 družstiev,  ktoré mali rovnaké podmienky na prípravu a uvarenie gulášu. Štartovné bolo 20,- €,  z ktorého bolo zabezpečené mäso z diviny, cibuľa, chlieb, misky, lyžice a ceny na vyhodnotenie. Súťažiaci si mali priniesť kotlík na varenie,  potrebné nástroje a koreniny na dochutenie gulášu. Na začiatku si súťažiaci  nahlásili názov ich družstva: ČERNÍ ĎABLI ; MELAN ; JA,TY a ON; RALBOVSKÝ ZÁVOD;  MHZ HOLÍČ ; DHZ KOPČANY;  OTIN. Po uvarení gulášu si zástupca zo súťažného družstva vylosoval číslo pod ktorým bol guláš prezentovaní porote na ochutnanie a bodové ohodnotenie. V porote pracovalo 5 členov, ktorí hodnotili chuť gulášu, konzistenciu, správne uvarenie mäsa a mali možnosť prideliť body od 1 po 10.  Po ochutnávke boli spočítané body a bolo prevedené vyhodnotenie. Najlepší guláš pripravil a víťazom sa stal team MELAN s počtom bodov 45,  na druhom mieste skončil team OTIN s počtom bodov 32 a na treťom mieste so spoločným bodovým ohodnotením  31 bodov team RALBOVSKÝ ZÁVOD  a team JA, TY a ON.  Porota o treťom mieste rozhodla po porade a tretie miesto obsadil team OTIN.  Teamom na prvých troch miestach boli odovzdané vecné a upomienkové predmety. Víťaz sa stal na jeden rok majiteľom putovnej varechy.

Poďakovanie patrí súťažiacim, porote a organizátorom p. Bitalovi, p. Ralbovskému a p. Malíkovi.

 

 

Share This Article