55. Náhlikova Senica: Vyhodnotenie najlepších neprofesionálnych fotografov

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Senica je realizátorom 55. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2015.

Podľa ústredného súťažného poriadku, prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategóriách : čiernobiela fotografia, farebná fotografia  multimediálna prezentácia fotografií a v  tematickej kategórii . Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2015.

Tohtoročný 55 . ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2015 oboslalo 29 autorov s celkovým počtom 183 fotografických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 141 farebných a čiernobielych fotografií od 24 autorov. V skupine juniorov – autorov od 16 do 21 rokov – 13 čiernobielych a farebných fotografií od 3 autorov . Kategória multimediálnej prezentácie nebola oboslaná fotografickými prácami. V tematickej kategórii Rodina 11 autori predložili 29 fotografií .

Odborná porota v zložení Mgr. Art. František Tomík, umelecký fotograf a dlhoročný vysokoškolský pedagóg ako predseda poroty a členovia Mgr. Rudolf Lendel, umelecký fotograf a pedagóg , doc. MgA. Jozef Sedlák, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg všetci z Bratislavy, odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a vecné ceny, ktoré získali:

v skupine dospelých autorov nad 21 rokov :

v kategórii čiernobielej fotografie :

Diplom a cenu za :

1. miesto : Marián Rafaja, Senica

2 . miesto: Tomáš Tóbik, Senica

3. miesto : Ľubomír Jarábek, Senica

Čestné uznanie : Peter Baláž Chvojnica, Ľubomír Švec Koválovec, Michal Ovečka Štefanov v  kategórii farebnej fotografie :

Diplom a  cenu za :

  1. miesto : Ľubomír Jarábek, Senica
  2. miesto : Marian Holenka, Častkov
  3. miesto : Iveta Tóthová , Častkov

Čestné uznanie : Lucia Kuklišová Senica, Viera Šusteková Senica, Jaroslav Kűhtreiber Senica

V skupine autorov od 16 do 21 rokov:

v kategórii čiernobiela fotografia :

Diplom a cena

Lujza Marečková , Senica

Čestné uznanie : Silvia Ochránková , Hlboké

v kategórii farebná fotografia

Čestné uznanie: Lucia Hotařová, Skalica a Silvia Ochránková, Hlboké

Tematická kategória : Rodina

Cena:

Ľubomír Švec Koválovec

Čestné uznanie:

Michal Ovečka Štefanov

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu

v celkovom počte 107 fotografií od 27 autorov.

Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili žiaci ZUŠ Senica Adam Denkóci (akordeón), Matúš Nečas (keyboard) pod pedagogickým vedením Anny Rýzkovej , vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 20. 2. 2015 o 17.00 hod. v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici . Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený o 14,30 hod. odborno-rozborový seminár s lektorom a členmi odbornej poroty Mgr. Rudolfom Lendelom a Mgr. Františkom Tomíkom.

Výstava je sprístupnená verejnosti do 13. 3. 2015 vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 15,30 hod.

 

 

Viera Juríčková, Záhorské osvetové stredisko Senica

Autor fotografií Jozef Húšek

 

 

Share This Article