80 tisíc EUR pre Polikliniku v Senici!

Pacienti navštevujúci senickú polikliniku si všimli oznamy, v ktorých sa riaditeľka Polikliniky Senica, n.o. obracia na fyzické aj právnické osoby so žiadosťou o finančný príspevok na opravu RTG prístroja. Senická poliklinika, ktorá je neziskovou organizáciou, môže zo svojej podstaty prijímať takéto dary. Treba však zdôrazniť, že Mesto Senica ako zakladateľ tejto organizácie do jej riadenia nezasahuje a táto výzva je teda v kompetencii polikliniky.
Zdá sa to ako nepochopiteľný postup riaditeľky polikliniky, no takéto výzvy sú úplne bežné pri neziskových organizáciách. Rovnaké výzvy na poskytnutie daru zverejňuje pravidelne napr. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Skalici či iné zdravotnícke zariadenia, kde záujemcovia prispievajú na konkrétnu ambulanciu, či chod celého zariadenia.

Mesto Senica toto zdravotnícke zariadenie podporuje, záleží mu na dostupnosti zdravotnej starostlivosti a zabezpečení všetkých základných činností pre pacientov na jednom mieste.
Mediálna bublina ohľadne pokazeného prístroja a zbierky od občanov možno vyvoláva dojem, že v senickej poliklinike je ohrozená starostlivosť.

poliklinik senica
Treba zdôrazniť, že RTG prístroj bol po poruche opravený v priebehu 4 dní ešte v novembri 2019 a odvtedy je v plnej prevádzke pre pacientov z celého regiónu. Treba však zaplatiť faktúru vo výške 51 tisíc € za opravu prístroja, ktorá je splatná vo viacerých splátkach, posledná vo februári 2020. Takto nečakané výdavky zaskočili polikliniku na konci roka.

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 12. decembra bol v snahe pomôcť riešiť finančnú situáciu zaradený do rozpočtu mesta na rok 2020 návrh na dotáciu pre Polikliniku Senica vo výške 80 tisíc eur a tento bol aj schválený. Stalo sa tak prvýkrát v 15-ročnej histórii mestského zdravotníckeho zariadenia, ktoré v roku 2019 pocítilo výpadok financií zo zdravotných poisťovní. Poliklinika poisťovne VšZP a Dôvera oslovila so žiadosťami o uhradenie nadlimitných výkonov v roku 2019 a zvýšenie ceny bodu a mesačného paušálu, zatiaľ však bez výsledku. Okrem príjmu zo zdravotníckych výkonov má poliklinika príjmy z prenájmu ambulancií a prevádzky Sotinskej lekárne.
Vedenie polikliniky zháňa finančné prostriedky aj inými spôsobmi. Oslovilo podnikateľské subjekty aj starostov obcí Senického okresu. RTG prístroj je totiž jediný v Senickom okrese, neslúži teda len pacientom zo Senice, ale celkovo 60 000 obyvateľom regiónu. Z oslovených starostov na výzvu reagovali 4 obce a jedna senická firma. Vedenie Polikliniky sa zaručuje všetkým prispievateľom, že financie budú použité na tento konkrétny účel. Platí tiež, že všetko je založené na dobrovoľnosti a dobrej vôli darcov. Peniaze sú určené na prístroj, ktorý je nevyhnutný a denno-denne využívaný množstvom pacientov.

Share This Article