85 rokov futbalu v Kopčanoch

V Kopčanoch si v sobotu 17. augusta pripomenuli 85. výročie založenie futbalu v obci. Prizvaní boli všetci futbalisti, či už aktívny alebo tí, čo sa futbalu venovali v minulosti a taktiež funkcionári TJ. Zúčastnení sa zišli v reštaurácii Luna, odkiaľ si hromadne odišli  na miestny cintorín uctiť pamiatku položením venca tých, ktorí sa už osláv nedožili. V slávnostnom príhovore padli pochvalné slová hlavne na najmenších hráčov, ktorí robia radosť súčasného futbalu v obci. Následne odovzdali organizátori prítomným účastníkom čestné uznania a účastníkom starším ako 70 rokov i pamätné plakety. Po občerstvení sa účastníci osláv presunuli na futbalové ihrisko, kde sa uskutočnilo priateľské futbalové stretnutie starých pánov Kopčian so starými pánmi Slovana Bratislava, ktoré bolo dôstojným vyvrcholením osláv.

 

 

Share This Article