Adventný benefičný koncert pre Silviu!

Prvá svieca na adventnom venci zapálila v našich srdciach plamienok lásky a ľudskej spolupatričnosti. Na benefičnom koncerte, ktorý v spolupráci s obecným úradom Petrova Ves usporiadala Jednota dôchodcov Petrova Ves, sa zúčastnilo množstvo hostí, ktorí sa rozhodli svojou štedrosťou pomôcť mladej žene, ktorá sa uzdravuje z náhleho ťažkého ochorenia.

koncert Silvia

Ďalšie príspevky venovali rôzne organizácie, jednotlivci a podnikatelia z Petrovej Vsi i okolia. Moderátorka koncertu p. Anička Božková doplnila hudobný program o prezentáciu fotografií i dojímavé rozhovory so Silviinou rodinou, hudobníkmi a mnohými hosťami. Tí vyjadrili uznanie organizátorom koncertu a želali skoré uzdravenie a úspešnú rekonvalescenciu mladej mamičke. Pani Marta Kubinová, predsedníčka JD, odovzdala rodine vyzbieraný príspevok od sponzorov i z dobrovoľného vstupného, ďalší príspevok odovzdali kolegyne zo Silviinho pracovného kolektívu.

Celková suma dosiahla výšku 3 762 €, Zostáva dodať, že o skvelú atmosféru a hudobný zážitok sa postarala skupina Synkopa, ktorá koncert odohrala bez nároku na honorár.

 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU.

Share This Article