Aj malé Záhorie dokáže robiť veľké veci…

V pondelok, 31.3.2014 sa priestor skalického hotela Patriot premenil na miesto dobročinnosti a detskej radosti.  Stretli sa tu deti   z materských škôl  skalického okresu – Holíč, Skalica, Vrádište, Prietržka, Radošovce, Mokrý Háj. Nechýbali ani deti z Duboviec, ktoré p. starostka D. D.  Mikulová priviezla osobne. Cieľom stretnutia bolo stráviť spoločné zábavné odpoludnie, spojené s prezentáciou knihy „Rozprávky z ôsmeho svetadielu“.  Na úvod všetkým prítomným zatancovali deti MŠ Holíč, elokované pracovisko Čabelku, navštevujúce prípravný ročník tanečného odboru ZUŠ Holíč, ktorá prevzala patronát nad týmto podujatím. V zábavno-hudobnom programe teta MIA vtiahla deti do sveta farieb, hudobných nástrojov či  Stonožkova.  O dobrú náladu detí sa postarali postavičky Mickey Mouse a Minnie, ktoré s ochotou na toto podujatie zapožičala nezisková organizácia LUXOR zo Senice.  Ruku k dielu priložili aj študenti skalického gymnázia. Tí svojimi výtvarnými nápadmi skrášľovali veselé detské tváričky. V závere stretnutia prebehla už spomínaná prezentácia knihy spojená s autogramiádou známych slovenských herečiek – Bibiánou Ondrejkovou a Zuzanou Vačkovou.  Keďže sa jednalo o podujatie zamerané na podporu Nadácie Linaje, výťažok z predaja kníh poputuje na dostavbu autistického centra v Borovej pri Trnave.   Podujatie malo o to väčší význam, že sa konalo len dva dni pre Medzinárodným dňom autistov. Finančne na zakúpenie kníh pre deti prispeli OÚ Radošovce, Mokrý Háj, Dubovce, Vrádište ,MŠ Holíč, OZ Kvarteto Skalica, OZ ProZáhorí a p. Milan Roman, ktorý sa podujatia osobne zúčastnil  a finančne podporil zakúpenie kníh pre deti s autizmom, ktoré takisto boli medzi nami. Myslím, že vedenie Hotela Patriot, ktoré poskytlo priestor na toto stretnutie, urobilo výnimočný krok vpred tým, že partnerstvom pri organizovaní  zábavného odpoludnia pomohlo svetu ukázať, že Aj malé Záhorie dokáže robiť veľké veci…  

Všetkým dobrovoľníkom za pomoc a ochotu ďakuje neformálna skupina

                                                                                                              Aktívne mamičky Radošovce.

Share This Article