Aj Skalica bude musieť pravdepodobne vrátiť peniaze z eurofondov!

Kontroly čerpania financií z eurofondov avizovali nepríjemné správy pre viacero miest a obcí na Záhorí. Výnimkou však bohužiaľ nie je ani Skalica. Už teraz eviduje tzv. vratky vo výške približne 312 tisíc eur. Navyše hrozí, že podobný scenár nastane aj pri kontrole cyklotrás, no suma, o ktorej hovoríme je už takmer 800 tisíc eur.
chovanec

„Oficiálne doteraz evidujeme takzvané „vratky“ za vyše 312 tisíc eur. Samozrejme, že tieto peniaze mestu v rozpočte chýbajú. Viem si predstaviť, že by sme ich mohli použiť aj inak, napríklad na šport. Alebo by sme nemuseli napríklad pristúpiť k zvyšovaniu príspevkov rodičov v škôlke celých 21 rokov,“ povedal zástupca primátora Skalice Milan Roman. Podľa neho vratky za eurofondy však nie sú jediný problém, s ktorým sa vedenie mesta musí vysporiadať. Okrem týchto vratiek ťažia mesto aj úvery a lízingy z minulosti, ktoré samospráva spláca a ktoré jej znemožňujú viac investovať do opráv chodníkov a ihrísk.

„Osobitnou kapitolou je relízing 3. základnej školy z čias bývalého primátora, kvôli ktorému nemôžeme žiadať o dotácie na opravu havarijného stavu telocvične. A, samozrejme, ešte je tu riziko veľkej vratky eurofondov za cyklotrasu, možno až do výšky 800 tisíc eur. To vnímam ako veľkú výzvu pre zastupiteľstvo,“ zdôraznil M. Roman. Tzv. vratky sú výsledkom kontrol z čerpania dotácií. Výška korekcie čerpania je možná až do 100 %.

money

Najčastejšie sa zistenia kontrol týkajú pochybení napríklad v oblasti verejného obstarávania. Pochybenia boli zistené aj v súvislosti s realizáciou projektu cyklotrasy v Skalici. „Je obrovskou škodou pre všetkých nás, Skaličanov, že Stanislav Chovanec ešte ako primátor nepočúval poslancov, ktorí ho na pochybenia včas upozorňovali,“ uviedol predseda ekonomickej komisie a poslanec mestského zastupiteľstva Lukáš Tisoň. „Ak by pán Chovanec komunikoval so svojimi kolegami, mesto Skalica by malo viac peňazí a menej problémov. Teraz bude na šetrení príslušných orgánov, aby zistili, či státisícové pochybenia z čias bývalého primátora boli len omylom, alebo sa na úkor Skaličanov niekto obohatil,“ zdôraznil.

Zástupca primátora Milan Roman hovorí, že aj napriek „nášľapným mínam“ mesto postupne rieši agendu, ktorá roky stála. „Verím, že v najbližšom čase potešíme Skaličanov dobrými správami ako sú napríklad nájomné byty či investičné projekty zamerané na rekonštrukciu materskej školy Pod kalváriou a navýšenie jej kapacity,“ dodáva.

Share This Article