Aká bude revitalizácia sídliska Trávniky?

V priebehu roka 2013 zmizla zo Skalického sídliska Trávniky budova rozostavanej IV. Základnej školy. Po celkovom odstránení všetkého odpadu, čo zostal po budove školy nastáva otázka, ako vynaložiť  s priestorom ktorý ostal. Mesto Skalica v rámci revitalizácie sídliska Trávniky vytvorilo dve varianty koncepčného riešenia verejného priestranstva. Aktuálne je na občanoch mesta, ktorý návrh si zvolia.

Mesto pripravilo krátku anketu, ktorej výsledkom by malo byť vybranie toho najlepšieho riešenia, najmä pre obyvateľov sídliska Trávniky. Cieľom návrhov je vytvoriť víziu ďalšieho rozvoja územia s dôrazom na zvýšenie kapacity parkovania a vytvorenie plôch pre aktívny i pasívny oddych.

Alternatíva A
Alternatíva A
Alternatíva B
Alternatíva B

Nosnými prvkami  návrhov sú centrálne parkovisko a brehová línia Zlatníckeho potoka tvorená dvojradovou alejou sprevádzajúcou cyklo – korčuliarsku trasou.  Aká alternatíva sa Vám páčia viac? Vyjadrite sa.

 

 

 

Erik Formánek

Share This Article