Ako postupujú práce na Kunovskej priehrade?

Takto zhruba pred rokom, koncom augusta 2015 sa začala Kunovská priehrada vypúšťať. Od konca októbra je priehrada bez vody a dno postupne zarastá.  Seničania, rybári, či rekreanti, ktorí majú túto vodnú plochu pri meste Senica v obľube sa často pýtajú, kedy bude priehrada opäť napustená. Na množstvo otázok sa pokúsil získať odpovede primátor mesta Branislav Grimm, ktorý sa koncom júla stretol priamo na Kunovskej priehrade s riaditeľom závodu Dunaj zo Slovenského vodohospodárskeho podniku Ivom Dvořákom.

 13978030_10205902614278381_847882548_o

Všetky práce na rekonštrukcii Kunovskej priehrady, ktoré sú rozdelené na niekoľko častí, boli naplánované na roky 2016 – 2017.  Začiatok prác bol posunutý zhruba o dva mesiace neskôr. Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavla Machavu, dôvodom tohto posunu bolo nepriaznivé počasie a nevyhovujúce podmienky pre začatie prác v samotnej nádrži, ktoré spôsobila vysoká spodná a povrchová voda v hornej a spodnej nádrži.  Momentálne  práce na rekonštrukcii pokračujú plynule ďalej. Podzemná voda však robí aj naďalej problémy a  zatápa samotné dno nádrže. Na vyriešenie tohto problému bol vykopaný odvodňovací rigol, ktorý sa tiahne pozdĺž nádrže a zachytáva túto vodu z priečnych rebier, ktoré sú vybudované pozdĺžne na dne.

Aktuálne sa pracuje na odťažení nánosov z hornej nádrže. Okrem toho je na Kunovskú priehradu dovážaný lomový kameň v objeme zhruba 300 m3 na opravu prehrádzky, ktorá oddeľuje hornú nádrž od dolnej.  Ďalej je naplánované prečistenie nádrže a oprava zemnej hrádze, oprava betónových konštrukcií funkčného objektu, oprava betónového opevnenia návodného svahu, oprava koruny hrádze a sanácia vzdušného svahu hrádze, oprava drenážneho systému a oprava kovových konštrukcií na funkčnom objekte.

Na stavbe momentálne pracuje 10 ľudí, ktorí striedavo obsluhujú jeden žeriav, nakladač, jednu UDS, dva buldozéry  a tri nákladné autá. Okrem toho šesť nákladných áut vozí na stavenisko cestné panely, ktoré budú neskôr slúžiť ako prístupová cesta do nádrže. Celkové predpokladané náklady na revíziu vodnej stavby sú cca 2 555 000 €.

Podľa vyjadrení hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku je predpokladaným termínom na ukončenie prác a začatie napúšťania vodnej nádrže Kunov IV. kvartál roku 2017.

zdroj:senica.sk

Share This Article