Aby sme sa stali vzorom pre ostatných

Septembrová prvosobotňajšia Fatimská pobožnosť k Panne Márii začala slávnostným sprievodom ľudí oblečených v krásnych krojoch z okolitých dediniek a krojovaných mládencov nesúcich vyzdobenú sochu Fatimskej Panny Márie. V závere sprievodu kráčal otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sprevádzaný kňazmi a správcom Baziliky Sedembolestnej Panny Márie don Čverčkom. Fatimská pobožnosť začala modlitbou posvätného ruženca a pokračovala slávením svätej omše. Pri tejto slávnosti sa ďakovalo Pánu Bohu za požehnanie tohtoročnej úrody. Prišli veriaci zo Závodu, Štefanova, Sekúľ, Radošoviec, ale ďakovali aj domáce deti zo Šaštína-Stráží. Priniesli krásne dožinkové vence, ale aj nápadité výrobky z plodov zeme ako znak hlbokej viery, oddanosti a vďaky za požehnaný rok a bohatú úrodu. Zaujímavé boli aj ručne robené ružence venované Rodinou Sedembolestnej určené pre veriacich z iných krajín. S vyobrazením Panny Márie Sedembolestnej by sa mali dostať do všetkých kútov našej zeme. Krásnu homíliu o umení napomínať s citom a úctou k druhému predniesol otec arcibiskup Mons. Zvolenský.

Ľudmila Machová

 

Share This Article