Ako sme sa stretli

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Aké jednoduché a ťažké zároveň. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Stretnutie nás všetkých v zrelom veku – dôchodcov Odštepného závodu Šaštín, dňa 16.5.2014 na rekreačnej chate Gazárka I. bolo len vďaka riaditeľovi OZ Šaštín Ing. Radomírovi Nečasovi. Svojou prítomnosťou a príhovorom, v ktorom nám poďakoval za vykonanú prácu a zároveň nám zaželal veľa zdravia, radosti a životného optimizmu, nás potešil i  povzbudil do ďalších dní v našom živote. Minútou ticha sme si uctili tých, ktorí už nie sú medzi nami.  A my prítomní  sme sa spomienkami, spevom a pekným slovom vrátili o niekoľko rokov späť. Harmoniku a spev bolo počuť široko – ďaleko. Vzájomné objatia a prísľub, že veď sa znovu stretneme o rok zneli z úst každého z nás. Ďakujeme za krásne chvíle, ktoré sme mohli prežiť  v spomienkach pri stretnutí nás dôchodcov,  veď:  detstvo – mladosť – staroba, to sú míľniky života, ktoré žije každý z nás.

 

Mária Vizváryová

Share This Article