Ako sme strávili popoludnie s knihou

Nielen záujem o anglické knihy iste prilákal v sobotu 16. marca prevažne detskú časť populácie do kultúrneho domu, kde organizovala rada školy pri príležitosti marca – mesiaca knihy tvorivé popoludnie.

Záujemcovia o anglické čítanie si mohli zakúpiť knihy z bohatej ponuky vydavateľstva Usborne Publishing, od tých najjednoduchších pre batoľatá až po romány, encyklopédie, obrázkové slovníky a ďalšie.

V tvorivej dielni si mohli deti vyrobiť záložky do kníh, ktoré sú pre mnohých inšpiráciou k samotnému čítaniu. Umeleckou vložkou tohto príjemného popoludnia bol prednes výhercov školského kola Hurbanovho pamätníka.

Aj vďaka možnosti zakúpiť si malé občerstvenie bola na akcii vytvorená skutočne pohodová a príjemná atmosféra.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na akcii zúčastnili a predovšetkým tým, ktorí si aj nejakú knihu zakúpili. Výťažok z predaja bude venovaný školskej knižnici na nákup kníh.

 

za radu školy
Daša Krátka

zdroj: www.kuty.sk

 

Share This Article