AKTIVITY SENIOROV V ZARIADENÍ PRE SENIOROV V SKALICI

Oslava jubilantov

Tradične jubilanti prvého štvrťroku spoločne oslávili svoje narodeniny a symbolicky si pripili na ďalšie roky plné zdravia. Všetkých pozdravila, zagratulovala im a prihovorila sa p. riaditeľka a za účasti muzikanta p. Mikuša si naši klienti zaspievali a niektorí aj zatancovali.

   

Valentínsky puding

Posedenie pri valentínskom pudingu a v príjemnej, „ľúbivej“ atmosfére všetkým pripomenulo, že láska a jej rôznorodé prejavy sú dôležité skutočne v každom veku.

Beseda s JUDr. Krivským

Zaujímavým spestrením všedných dní bola beseda s JUDr. Krivským, ktorý prijal naše pozvanie a prišiel klientom porozprávať o svojich cestovateľských zážitkoch a zároveň odprezentoval svoju novú knihu.

Fašiangová zábava

Tradične sme pre klientov zariadenia zorganizovali fašiangovú zábavu. Súčasťou programu bolo premiérove vystúpenie speváckeho zboru klientov zariadenia za doprovodu muzikanta p. Blahu a vedúceho zboru p. Špírka. Príjemným spestrením bola hodnotná a vtipná tombola. Do tanca celý večer hrali súrodenci Ravasoví z Prietržky. Odmenou boli úsmevy na tvárach našich klientov a ich veselá a dobrá nálada.

    

MDŽ

Ku dňu žien si pre našich klientov pripravili program deti z materskej škôlky na Hurbanovej ulici v Skalici a tiež vystúpili žiaci zo SZŠ v Skalici. Naším ženám – klientkam prišiel zaspievať aj spevácky zbor zariadenia a nakoniec sme oslavu zavŕšili príjemným posedením pri kávičke a sladkom koláčiku.

Návšteva kina Cinemax

Film Babovřesky 2, režiséra Zdeňka Trošku nás vytiahol za zábavou do kina, ktorú sme spojili s príjemným posedením pri kávičke v ZOC MAX.

    

Jarná brigáda

Nielen nám, ale aj našim klientom záleží na prostredí, ktorým sú denne obklopení a tento svoj záujem vyjadrili formou pomoci prostredníctvom jarnej brigády areálu zariadenia. Počasie prialo a po dobre vykonanej práci bol pre všetkých „brigádnikov“ pripravený teplý citrónový grog, ktorý zaručene padol všetkým na úžitok.

   

Beseda s Andrejom Popovičom o prírode

Aby sme si stále prehlbovali vedomosti v akejkoľvek oblasti, pripravili sme pre našich klientov besedu o prírode s odborníkom Mgr. Andrejom Popovičom. Strhujúci dokument o voľne žijúcich zvieratách v Slovenskej prírode na pohraničí s Poľskom a následná beseda boli veľmi zaujímavé a obohacujúce.

 

 

 

Renáta Gomoláková, Mgr.
Zariadenie pre seniorov Skalica

Share This Article